Yöneticilerin Çalışanlara Karşı Etik Sorumlulukları


 

Yöneticilerin işletme içi ve işletme dışındaki birçok gruba karşı etik sorumlu­lukları vardır. Yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişki temel olarak, çalışan kişinin o işletmede çalışmaya başlamasıyla oluşmaktadır. Hatta işe girmeden önce karşılıklı sorumlulukların başladığını söylemek mümkündür. Kişiler, bir işletmede çalışmaya başlamadan önce ücret ve çalışma koşullarını düzenleyen bir yazılı iş sözleşmesi ha­zırlamaktadırlar. Bu sözleşmede çalışan kişi, yeteneği elverdiğinde belirli ücret karşı­lığında işletmeye hizmet etme görevini üstlenmiş biri gibi görülmektedir. Bu sözleş­mede karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenleyen hükümler bulunmaktadır. Fakat tek başına sözleşme yeterli değildir. Çalışanlar ve yöneticiler arasında yazılı olan bu söz­leşme dışında da, yazılı olmayan bir karşılıklı anlaşma bulunmaktadır. Diğer bir deyiş­le, ekonomik bir işletmede, işletme ve birey arasındaki ilişkileri belirleyen sözcüklere dökülmemiş bir anlaşma vardır. Çoğu kez yazısız olan ama yine de herkes tarafından bilinen bu anlaşmaya göre; birey, belirli bir ücret karşılığında becerisini, işletmenin kullanımına sunacaktır. Buradaki temel varsayım, çalışanların yaptıkları işleri özenle ve bağlılıkla yerine getirdikleridir. İşletme de çalışan her bireyin potansiyelini geliştirmek için gayret gösterecektir.

Yöneticilerin çalışanlara karşı etik sorumlulukları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
-  Çalışma hakkına saygı gösterme,

-  Adil ücret ödeme,

-  Çalışanlara özgür konuşma hakkı sağlama,

-  Çalışanların dernek (sendika) kurma ve grev yapma hakkına engel olmama,

-  Özel yaşamın gizliliği hakkına saygılı olma,

Toplam2:12
«