Yerel yönetimler ders notları pdf


 

Yerel yönetimler dersi kitap özeti pdf

Yerelleşmenin en geniş tanımı, gelir ve giderler dolayıyla görevler dahil her türlü yönetim sorumluluklarının, merkezi yönetimden, merkezi yönetimin taşra birimlerine, merkezin kontrolü altındaki diğer birimlere, merkezi yönetimin dışındaki özel birimlere aktarmasıdır. Yerelleşmenin dar tanımı ise; merkezi yönetimin, bazı yönetime ilişkin sorumluluklarını, yasayla kurulmuş ve tüzel kişiliğe sahip, organları seçimle oluşturulmuş özerk birimlere aktarmasıdır.

Toplum halindeki yerleşme birimlerinden olan kentlerin giderek büyüdüğü bir……………

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«