Uygur türkçesi ders notları pdf

Uygur türkçesi dersi kitap özeti pdf

744 yılında Moğolistan’daki II. Köktürk Devleti, Uy­gurlar başta olmak üzere Karluk ve Basmılların itti­fakıyla yıkılır. Yıkılan devletin yerine Uygur Kağanlı­ğı (Ötüken Uygur Kağanlığı- 744-840) adlı başka bir Türk devleti kurulur. Bu Kağanlığın merkezi Orhun nehri üzerinde yer alan Karabalgasun’dur. İkinci Köktürk devleti yıkılmadan önce Uygurlar do­ğuda Selenga ırmağı ve batıda Kobdo şehri ile sınırlan­dırılmış olan yerlerde otururlardı. Basmıl ve Karluk-la müttefikleri idi. Basmıllar Beş-Balık civarında, Kar-luklar ise Balkaş gölünün doğusunda oturuyorlardı…..

 

 

Aöf Kitap Özetleri içerisindeki bu ders notu 26 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,