Uluslararası politika 2 ders notları pdf

Uluslararası politika 2 dersi kitap özeti pdf

XX. yüzyıl sonunda ortaya çıkan birçok gelişme, West-phalian uluslararası düzendeki klasik egemenlik anlayı­şının dünyanın gerçeklerine artık daha fazla uymadığı­nı göstermiştir. Bugün dünyadaki birçok yapılanma ulus-ötesi nitelik taşımakta ve sınıraşan boyutlarda ger­çekleşirken bireyler üzerinde vatandaşı oldukları dev­letlerden daha etkili olmaktadır (Adaoğlu, 2008: 3). Bu­nun yanı sıra; bireyler, uluslararası örgütler, ÇUŞ’lar ve STK’ler uluslararası sistemde ve dünya ………

 

Aöf Kitap Özetleri içerisindeki bu ders notu 73 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,