Uluslararası örgütler ders notları pdf | ders notları

Uluslararası örgütler ders notları pdf


 

Uluslararası örgütler dersi kitap özeti pdf

Uluslararası örgütler, ulus-devletin ortaya çıkışı ve uluslararası siteme hakim olmasıyla görünme­ye başlamıştır. Bu yönüyle modern bir siyasal si­temin önemli bir unsuru olan uluslararası örgüt­lere daha çok 19. yüzyılda rastlıyoruz. 1648 yılında Avrupa’da 30 Yıl Savaşlarını sona er­diren Westphalia Antlaşması bir yönüyle dünya­nın en kanlı savaşlarından birini sona erdirirken, diğer yandan uluslararası sistemi kökünden de­ğiştiren bir egemenlik anlayışını da dünya siste­minde hakim……

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«