Türkçe öğretimi ders notları pdf | ders notları

Türkçe öğretimi ders notları pdf


 

Türkçe öğretimi dersi kitap özeti pdf

Dilin ve ana dili öğretiminin önemi: Dil, bireyler arası etkileşimi sağlayan ve sürekli olarak gelişen bir iletişim aracıdır. Ana dili ise bireyin içinde doğup büyüdüğü aile ya da toplum çevresinde öğrendiği ilk dildir. Çocuk, ilk toplumsal kuralları ana dili aracılığıyla öğrenir. Ana dili, bireyin bilgi ve becerilerini artırmada, içinde bulunduğu topluma uyum sağlamada, kişiliğinin gelişiminde çok önemli bir etkendir. Ana dilini iyi bilen bireylerin, yaşam boyunca bilgiye ulaşma ve bilgiyi ….

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«