Türk dili 2 ders notları pdf

Türk dili 2 dersi kitap özeti pdf

Dilimize Fransızcadan geçen kompozisyon dar anlamda “öğrencilere duygu ve düşüncelerini et­kili ve düzgün bir biçimde anlatmaları için yaptı­rılan yazılı veya sözlü çalışma” olarak tanımlan­maktadır. Sözlü ve yazılı olmak üzere iki tür kom­pozisyon vardır. Gerek sözlü kompozisyonda ge­rekse yazılı kompozisyonda bütünlük, güzellik, etki bırakma ve doğruluk kavramları vazgeçilmez kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bu kavramlar, kişiyi yazının kurallarına uymaya, belli bir yazım disiplini kazanmaya yönlendirir. Kom­pozisyon yazma kuralları ve ………

 

 

Aöf Kitap Özetleri içerisindeki bu ders notu 290 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,