Turizm ekonomisi ders notları pdf | ders notları

Turizm ekonomisi ders notları pdf


 

Turizm ekonomisi dersi kitap özeti pdf

Ekonomik anlamdaki tarihsel gelişimine bakıldı­ğı zaman, turizm faaliyetinin 1870 yılında elektri­ğin demir üretiminde girdi olarak kullanılması ile başlayan II. Sanayi Devrimi ile çok yakın bir iliş­ki içerisinde olduğu görülmektedir. Sanayi Dev­rimi, çağdaş turizmin doğması ve gelişmesi için gerekli altyapıyı hazırlamış ve zaman içinde tu­rizm hareketlerini hızlandıran önemli bir faktör olmuştur. Gelişmiş ya da gelişmekte olsun dün­ya genelindeki birçok ülke için turizm, önemli bir ekonomik faaliyet olarak kabul edilmektedir. 1950′li yıllara kadar kalkınma, büyüme ve….

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«