Turizm ekonomisi ders notları pdf | ders notları

 

 

Bu ders notunda
Turizm ekonomisi ders notları pdf
konusu anlatılmaktadır.

ders notu ara

Turizm ekonomisi dersi kitap özeti pdf

Ekonomik anlamdaki tarihsel gelişimine bakıldı­ğı zaman, turizm faaliyetinin 1870 yılında elektri­ğin demir üretiminde girdi olarak kullanılması ile başlayan II. Sanayi Devrimi ile çok yakın bir iliş­ki içerisinde olduğu görülmektedir. Sanayi Dev­rimi, çağdaş turizmin doğması ve gelişmesi için gerekli altyapıyı hazırlamış ve zaman içinde tu­rizm hareketlerini hızlandıran önemli bir faktör olmuştur. Gelişmiş ya da gelişmekte olsun dün­ya genelindeki birçok ülke için turizm, önemli bir ekonomik faaliyet olarak kabul edilmektedir. 1950’li yıllara kadar kalkınma, büyüme ve….

 

Aöf Kitap Özetleri içerisindeki bu ders notu 22 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«