Tüketim harcamalarını etkileyen faktörler

Tüketim harcamalarını etkileyen faktörler

Toplam harcamalar içerisindeki en büyük pay tüketim harcamalarına aittir. Tüketim harcamala­rını etkileyen başlıca faktörler cari gelir, bekle­nen gelir, servet ve reel faiz oranıdır. Her dönem elde edilen gelire o dönemin cari ge­liri adı verilir. Cari gelirin vergiler ödendikten son­ra kalan kısmına cari harcanabilir gelir adı veri­lir. Elde edilen harcanabilir gelirin tamamı tüke­tim harcaması ve tasarruf arasında bölüşülür. Herhangi bir şeyden daha fazla almak için başka bir şeyden daha az almak zorunda olmamıza ödünleşim adını veriyoruz.

İnsanlar tüketimlerinin zaman içerisinde inişli-çıkışlı bir seyir izlemesi yerine istikrarlı olmasını tercih ederler. Bu tercih bireylerin tüketim-tasarruf kararlarını etkiler. Reel faiz oranı bireylerin tüketimlerini nasıl istikrarlı hale getireceklerini belirleyen en önemli faktördür. Marjinal tüketimi eğilimi, tüketicinin artan gelirinin ne kadarlık kısmını tüketime ayırdığını gösterir. Marjinal tüketim eğilimi 0 ile 1 arasında değişir. Gelecek dönemlerin gelirinde artış beklentisi tü­ketim harcamalarını artıracaktır. Aynı şekilde bi­reylerin servet seviyelerindeki artışlar tüketim harcamalarını artıracaktır.

Ekonomi/Finans ders notları içerisindeki bu ders notu 14 defa okundu.