Toplumsal tabakalaşma ve eşitsizlik ders notları pdf

Toplumsal tabakalaşma ve eşitsizlik dersi kitap özeti pdf

“Beş parmağın beşi bir olmaz” halk deyişinde ol­duğu gibi biyolojik farklılıklarla benzeştirme ya­pılmak suretiyle toplumsal eşitsizlikleri doğallaştıran bakış açıları, sosyolojinin düşünsel dağarcı­ğında hiçbir zaman yer almadı. En azından 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra ya da JeanJaquese Rousseau’dan bu yana doğal ve toplumsal eşitsizlik ayrımı hep söz konusu oldu. 19. ve 20. yüzyıl boyunca toplumsal eşitsizliğin meşruiyeti sorunu, sosyal bilim çalışmalarının öncelikli gün­demini teşkil etti. Bu tartışmada toplumsal taba­kalaşmaya yol açan eşitsizliklerle, yol açmayan ve böylece …

 

 

Aöf Kitap Özetleri içerisindeki bu ders notu 41 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,