Toplumsal cinsiyet çalışmaları sosyolojisi ders notları pdf | ders notları

Toplumsal cinsiyet çalışmaları sosyolojisi ders notları pdf


 

Toplumsal cinsiyet çalışmaları sosyolojisi dersi kitap özeti pdf

Kadınların ayrı bir toplumsal grup olarak ezildik­lerinin ve eşitsiz konumda bırakıldıklarının bilin­cine varıp bu durumu değiştirmek amacıyla ör­gütlü mücadeleye girişmeleri anlamına gelen fe­minizm 19.yüzyıldan itibaren şekillenmeye baş­ladı. Ancak daha Ortaçağ’da bile kadınların bi­reysel başkaldırıları mevcuttu; Christine de Pi-zan, Mary Wollstonecraft ve başka yazarlar bu eşitsizliği dile getiriyor ve başta eğitim olmak üzere kadınların haklarını savunuyorlardı. Ancak bu savunular büyük ölçüde kadının aile içindeki rolüne ve annelik niteliğine ….

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«