TKY Toplam Kalite ders notları

Kalite tanımı ve genel tanımlar,
kalite sistemleri,
Toplam kalite yönetimi,
İstatistiksel modeller ve istatistiksel çıkarsama,
Proses iyileştirme yöntemleri,
Kalite kontrol şeması yapısı ve işleyiş şekli,
Niceliksel kontrol şema özellikleri ve çeşitleri (x ve R, x ve S),
Niceliksel kontrol şeması çeşitleri (MR medyan ve R ve diğer),
Niteliksel kontrol şema özellikleri ve çeşitleri (p ve np),
Niteliksel kontrol şema özellikleri ve çeşitleri (c ve u),
Özel kontrol şema çeşitleri ve proses yeterlilik analizi,
Kabul örneklemesi ve niteliksel kabul örneklemesi özellikleri ve çeşitleri (tek ve çift örnekleme),
Niteliksel kabul örneklemesi ,
çoklu kabul örneklemesi,
ardışık örnekleme planı,
niceliksel kabul örneklemesi ( k ve M metodu),
Özel kabul örneklemesi özellikleri ve çeşitleri,
Deney Tasarımı,
Taguchi Tekniği,

Karma/Ortak ders notları içerisindeki bu ders notu 30 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,