Siyasi düşünceler tarihi ders notları pdf | ders notları

Siyasi düşünceler tarihi ders notları pdf


 

Siyasi düşünceler tarihi dersi kitap özeti pdf

Modern dünyada kullandığımız birçok siyasal kavram aslında tarihsel bir gelişimin ürünüdür. Bu bakımdan Antik Yunan uygarlığının, özellik­le Atina polis ‘inin evrimi aynı zamanda bu kav­ramların gelişimine de ışık tutar. Bunların en ba­şında ise yurttaşlık ve demokrasi kavramları ge­lir. Ayrıca devlete atfedilen anlam da bu değişim sürecinin bir parçasıdır. Başlangıçta polis tanrıla­rın armağanı ve doğal bir varlık sayılırken, gide­rek bu anlamı değişmiştir. Atina polis ‘i içinde, bu kavramlar …

 

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«