Siyasi düşünceler tarihi ders notları pdf

Siyasi düşünceler tarihi dersi kitap özeti pdf

Modern dünyada kullandığımız birçok siyasal kavram aslında tarihsel bir gelişimin ürünüdür. Bu bakımdan Antik Yunan uygarlığının, özellik­le Atina polis ‘inin evrimi aynı zamanda bu kav­ramların gelişimine de ışık tutar. Bunların en ba­şında ise yurttaşlık ve demokrasi kavramları ge­lir. Ayrıca devlete atfedilen anlam da bu değişim sürecinin bir parçasıdır. Başlangıçta polis tanrıla­rın armağanı ve doğal bir varlık sayılırken, gide­rek bu anlamı değişmiştir. Atina polis ‘i içinde, bu kavramlar …

 

 

Aöf Kitap Özetleri içerisindeki bu ders notu 406 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,