Rusya tarihi ders notları pdf

Rusya tarihi dersi kitap özeti pdf

Slavların menşei, göçleri ve yerleşimleri hakkın­daki bilgiler tartışmalıdır. Slav halkların şekillen­mesi süreci uzun bir gelişim göstermiştir. Roma­lı tarihçiler Slavları “Vened” veya “Ant” olarak adlandırmışlardır. Batılı tarihçiler ise Slavların anavatanının Vistül Nehrti’nden Karpat’a kadar olan toprakları kapsadığını belirtmişlerdir. Slova (söz) kelimesinin kökünden geldiği ileri sürülen Slavların bu coğrafyadan farklı bölgelere yayıl­maları milattan sonraki devirde meydana gelmiş­tir. Bütün Slav toprakları içinde Kiyev Devletinin merkezi olan Orta Dnyepr farklılık ….

 


 

Aöf Kitap Özetleri içerisindeki bu ders notu 79 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,