Radyasyon nedir? | ders notları

Radyasyon nedir?


 

Radyasyon, doğal ya da yapay radyoaktif çekirdeklerin kararlı yapıya geçebilmek için dışarı saldıkları hızlı parçacıklar ve elektromanyetik dalga seklinde taşman faz­la enerjiler olarak tanımlanabilir. Radyasyon parçacık ve dalga tipi radyasyon ola­rak iki kısımda incelenir. Parçacık radyasyonu; belli bir kütle ve enerjiye sahip çok hızlı hareket eden parçacıkları ifade eder. Dalga tipi radyasyon; belli bir enerjiye sahip ancak kütlesiz radyasyondur. Dalga tipi radyasyon, titreşim yaparak ilerleyen elektrik ve manyetik enerji dalgaları gibidir. Bütün dalga tipi radyasyonlar ışık hı­zıyla (3xl08 m/saniye) hareket ederler. Parçacık ve dalga tipi radyasyonlar da iki­ye ayrılır. Bunlar iyonlaştırıcı ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyonlardır. İyon­laştırıcı olmayan radyasyon türleri morötesi ışınlar, kızılötesi, radyo dalgaları ve mikrodalgalardır. İyonlaştırıcı radyasyon, çarptığı maddede yüklü parçacıklar (iyon­lar) oluşturabilir. İyonlaşma, radyasyonla etkileşime giren herhangi bir maddede meydana gelebileceği gibi insanlar ve diğer canlıların vücudunda da ortaya çıkabi­lir. Başlıca beş iyonlaştırıcı radyasyon çeşidi vardır. Bunlar, alfa parçacıkları, beta parçacıkları, X-ışınları, gama ışınları ve nötronlardır.

Radyasyonun İnsan Sağlığına Etkileri

Teknolojik gelişim sürecinde yapay radyasyon kaynaklarına ihtiyaç duyulmuş ve yapay radyasyon birçok işin daha iyi, daha kolay, daha çabuk, daha ucuz ve daha basit yapılmasını sağlamıştır. Tıbbi, zirai ve endüstriyel amaçla kullanılan X-ışınla-rı ve yapay radyoaktif maddeler, nükleer bomba denemeleri sonucu meydana ge­len nükleer serpintiler, çok az da olsa nükleer güç üretiminden salınan radyoaktif maddeler ile bazı tüketici ürünlerinde kullanılan radyoaktif maddeler, doğal rad­yasyon kaynakları yanında bilinen başlıca yapay radyasyon kaynakları olmuştur, Radyasyonun sağlık alanında kullanılması, toplum için en çok radyasyon alınan yapay radyasyon kaynağını oluşturmaktadır.

Toplam2:12
Etiketler: , , , ,
«