Performans ve Kariyer Yönetimi ders kitabı | ders notları
Bu ders notunda
Performans ve Kariyer Yönetimi ders kitabı
konusu anlatılmaktadır.

ders notu ara

Performans ve Kariyer Yönetimi ders kitabı

insan kaynakları yönetimi açısından performans değerleme ve performans yönetimi,
performans yönetim sisteminin yürütülmesi,
insan kaynakları açısından kariyer kavramı ve temel boyutları