Özel vergi hukuku 2 ders notları pdf

Özel vergi hukuku 2 dersi kitap özeti pdf

Katma değer vergisi ilk kez 1954 yılında Fran­sa’da uygulanmıştır. Ardından 1968 yılından iti­baren Avrupa Birliği’nin resmî vergisi olmuştur. Bugün dünyada 150′yi aşkın ülkede (Amerika Birleşik Devletleri hariç) uygulanmaktadır. Tür­kiye’de ise 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren yü­rürlüktedir. Yürürlüğe girmesi ile birlikte mal ve hizmetler üzerinden daha önce alınan sekiz adet vergi yürürlükten kaldırılmıştır. Bugün katma de­ğer vergisi Türk Vergi Sistemi’nin en önemli ver­gilerinden biridir.

 

Aöf Kitap Özetleri içerisindeki bu ders notu 69 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,