Özel Vergi Hukuku 1 ders kitabı


 

Özel Vergi Hukuku 1

ders kitabı

Gelir Vergisi,
Gelir Vergisi: Ticari ve Zirai Kazançlar,
Ücret ve Serbest Meslek Kazançları,
Gayrimenkul Sermaye İratları, Menkul Sermaye İratları, Diğer Kazanç ve İratlar
Gelir Vergisinin Beyanı- Tarh ve Ödemesi,
Kurumlar Vergisi
Kurumlar Vergisi: Matrahın Belirlenmesi,
Kurumlar Vergisi: Beyanı- Tarhı- Ödenmesi
 

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
«