Ölçme ve değerlendirme ders notları pdf

Ölçme ve değerlendirme dersi kitap özeti pdf

Eğitim bireyde istendik davranış değişikliği yaratma sü­recidir. Bu süreç içerisinde birey yaparak ve yaşayarak davranış değişikliğini gerçekleştirebilirse, davranışın da­ha kalıcı olması beklenir. Her öğretim programında yer alan ve bazı eğitim durumları ile bireylere kazandırıl­maya çalışılan özellikler, istendik davranışlar olarak ad­landırılmaktadır. Bu davranışlar derse yönelik olduğun­dan davranışların özel hedefler ile tutarlılık göstermesi, özel hedeflerin okulun genel hedefleri ile tutarlılık gös­termesi ve genel hedeflerin de ülkenin uzak hedefleri ile tutarlılık göstermesi gerekir. Eğitim sistemi ile özel, genel ve uzak hedeflere ulaşılması beklenir. Bu hedef­lere ulaşmak için eğitim sisteminin girdi, süreç, çıktı ve kontrol….

 

Aöf Kitap Özetleri içerisindeki bu ders notu 117 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,