Okul öncesinde müzik eğitimi ders notları pdf

Okul öncesinde müzik eğitimi dersi kitap özeti pdf

Sesler ve sessizliklerin bütüncül bir yaklaşımı olan mü­zik, güzel sanatlar alanındaki belki de en saf aktarım bi­çimidir. Sesler kümelerinin müzik olarak nitelendiril­mesi için kimi öğelere ihtiyaç duyulur. Özellikler içeri­sinde ritim, melodi ve armonik yapı içermeyen hiçbir ses kümesini müzik olarak algılayamayız. Müziği tarih­sel olarak incelediğimizde, tıpkı genel dünya tarihinde olduğu gibi altı dönem karşımıza çıkmaktadır. Bunlar: Antik Dönem, Ortaçağ Dönemi, Rönesans Dönemi, Kla­sik ….

 

 

Aöf Kitap Özetleri içerisindeki bu ders notu 6 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,