Öğretim İlke ve Yöntemleri ders kitabı | ders notları

Öğretim İlke ve Yöntemleri ders kitabı


 

Öğretim İlke ve Yöntemleri ders kitabı

Öğretme-Öğrenme Süreci İle İlgili Temel Kavramlar,
Eğitim ve Öğretim Programlarının Kapsamı,
Öğretim Hizmetinin Niteliği,
Öğrenme ve Öğretme İlkeleri,
Öğretme-Öğrenme Stratejileri,
Öğrenme Stilleri,
Büyük Grupla Öğretim Yöntem ve Teknikleri,
Küçük Gruplarla Öğretim,
Bireysel Öğretim Yöntem ve Teknikleri,
Öğretim Araç ve Gereçleri,
Öğretim Etkinliklerinin Planlanması,
Yapılandırmacı Yaklaşım ve Öğretme-Öğrenme Sürecindeki Uygulamalar,

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,
«