Mimarlık tarihi ders notları pdf


 

Mimarlık tarihi dersi kitap özeti pdf,

1. Türk Mimarlık Tarihine Giriş
2. Osmanlı Mimarlığında Batılılaşma Süreci
3. 1923-50 Döneminde Türkiye’de Mimarlık
4. 1950 Sonrası Türkiye’de Mimarlık
5. Türkiye’de Modernleşme Sürecinde Kentleşme ve Kent Planlaması
6. Osmanlı ve Cumhuriyet Döneminde Konut
7. 20. YY Mimari Mirası ve Koruma Yaklaşımları

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«