Medya sosyolojisi ders notları pdf


 

Medya sosyolojisi dersi kitap özeti pdf

Bilim sistemli ve tutarlı bir şekilde bilme ve kon­trol gereksinimine bağlı olarak oluşup gelişmiş­tir. Bilimsel girişim bir şeyin ne olduğu açıklama, şeyleri gruplandırma, şeyler arasında ilişki ve ne­densellik bağı kurma ve tahmin çabalarını içerir. Sosyali bilimsel olarak açıklama anlamında kulla­nılan sosyolojinin hızlı gelişmesi Aydınlanma Dönemi’yle başlamıştır. Sosyolojiyle uğraşanlar fark­lı felsefi ve epistemolojik yaklaşımları nedeniyle toplumu, oluşumunu, gelişmesini ve değişmesini farklı anlamlandırmışlar; aile gibi en küçük birim­den başlayarak makro…..

 

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«