Maliyet yönetimi ders notları pdf


 

Maliyet yönetimi dersi kitap özeti pdf

İşletmelerde yönetim kavramı ile sonradan maliyet karşılaştırmalarına dayanan “maliyet kontrolü”kav­ramı aşılarak, “maliyetlerin etkilenmesi” bir başka deyişle “maliyet yönetimi” noktasına ulaşılmıştır. Maliyet yönetimi kavramı özellikle 90′lı yıllardan bu yana literatürde ve uygulamada yaygın olarak kullanılmaya başlanmış olup, henüz ortak ve net bir tanımı mevcut değildir. Bu konu ile ilgili çeşit­li görüşler mevcuttur. Bu görüşler ışığında mali­yet yönetimi, yöneticiler ve diğer ilgililerin kısa ve uzun vadede kendi planlama ve kontrol işlev­lerini icra ederken ortaya çıkan maliyet gösterge­leri ile performanslarını ölçmek amacıyla kulla­nılmaktadır. Maliyet…..

 

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«