Maliye politikası ders notları pdf | ders notları

Maliye politikası ders notları pdf


 

Maliye politikası dersi kitap özeti pdf

Maliye politikası; geniş anlamıyla, kamu bütçe araçları olan kamu harcamaları, vergi ve diğer gelir kaynaklarının miktar ve bileşiminde deği­şiklikler yapılarak, ekonomide öngörülen iç ve dış dengelerin sağlanması politikalarının bütünü­dür. Maliye politikasının ortaya çıkışı, 1929 Krizi ertesinde yaşanan derin ekonomik çöküş ve iş­sizlik sorununun çözümünü amaçlayan, Key-nes’in ünlü Genel Teori kitabında ortaya koyulan teorik esaslara dayalı politikalarla gerçekleşmiş­tir. Dar anlamda maliye politikası kavramı ile tam istihdamı sağlamaya yönelik olarak, …………….

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«