Maliye politikası 2 ders notları pdf

Maliye politikası 2 dersi kitap özeti pdf

Türkiye’de 1980 öncesi ekonomik yapının belir­leyici özelliği devlet öncülüğünde yürütülen it­hal ikameci sanayileşme politikasıdır. Buna göre, yurt içi talebe yönelik olarak yapılan üretimle büyüme sağlanacak ve kamu yatırımları ile bu süreç desteklenecektir. Ancak bu politikanın sür­dürülebilmesi için yüksek düzeyde seyreden üc­retler enflasyonu körüklemiş, üretim sürecinde kullanılan girdilerin bir kısmı dışarıdan satın alın­dığı için döviz ihtiyacı karşılanamamış, yurt içi tüketim ile desteklenen bu büyüme stratejisinde yatırımları teşvik edecek tasarruflar yetersiz kal­mış ve son olarak rekabetçi olmayan bir ekono­mik yapı nedeniyle verimlilik ve ….

 

Aöf Kitap Özetleri içerisindeki bu ders notu 193 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,