Konaklama işletmelerinde muhasebe uygulamaları ders notları pdf


 

Konaklama işletmelerinde muhasebe uygulamaları dersi kitap özeti pdf

Konaklama işletmeleri; konukların geceleme ge­reksinimini karşılayan ve bunun yanında yemeiçme, eğlence, spor gibi çeşitli etkinliklerde bu­lunmalarına olanak sağlayan hizmet işletmeleri­dir. Genel olarak konaklama ve yiyecekiçecek hizmetlerinin yürütüldüğü ana bölümler ve yar­dımcı hizmetlerle teknik, idari ve genel hizmet bölümlerinden oluşur. Odalar ve yiyecekiçecek bölümleri gelir getiren ana bölümlerdir. Buna karşılık aynı bölümler, hizmet üretim (satılan hiz­met) maliyetinin gerçekleştiği yerlerdir. Teknik, idari ve genel hizmet bölümleri ise ağırlıklı ola­rak gidere neden olur. Tüm bu işlemlere ait bil­gilerin toplanıp işletme ile …..

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«