Kent sosyolojisi ders notları pdf | ders notları

Kent sosyolojisi ders notları pdf


 

Kent sosyolojisi dersi kitap özeti pdf

Tarihte kentleşmenin kökleri yaklaşık 10.000 yıl kadar geri gitmektedir. Erken dönem Antik kent­ler; Orta Doğu’da (Mezopotamya, Mısır) yaklaşık MÖ 6000 yıl önce, Hindistan’da İndus Vadisi, Çin’de, Girit şehirlerinin Minos uygarlığında yak­laşık MÖ 4000 yıl kadar önce ve Meksika’da yak­laşık MÖ 2300 yıl öncesine dayanmaktadır. An­tik kentler, politik imparatorlukların kilit nokta­larıydılar. Antik kentler ibadet amaçlı tapınaklar, ticaret amaçlı pazar meydanları ve eğlence amaç­lı tiyatrolardan oluşan kamusal mekânlarla ta­nımlanabilir. Ayrıca, antik kentler iç ……

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«