Kamu Ekonomisi 1 ders kitabı | ders notları
Bu ders notunda
Kamu Ekonomisi 1 ders kitabı
konusu anlatılmaktadır.

ders notu ara

Kamu Ekonomisi 1

ders kitabı

Piyasa Başarıslığının Anatomisi ve Kamu Ekonomisi Rasyoneli,
Devletin Mali Alandaki Rol ve Fonksiyonlarındaki Değişim,
Regülasyon Ekonomisi ve Kamusal Regülasyon Teorisi,
Kamu Ekonomisinin Genişlemesi,
Kamu Ekonomisindeki Etkinsizliklerin Kaynakları,
Devlet mi, Piyasa mı?,
Kamu girişimciliği ve ÖZelleştirme Teorisi,
Kamu Yatırım Projelerinde Karar Alma ve Fayda- Maliyet Analizi