Jeomorfoloji 2 ders notları


 

Kurak ve yarıkurak bölgeler,
Yeraltı suyu ve kaynaklar,
Karstlaşma süreci ve etkili fak,
Karst topoğrafyası,
Glasiyel topoğrafya şekilleri,
Glasiye devri ve morfolojik etkileri,
Periglasyel şekiller,
Kıyıların şekillenmesinde rol oynayan etmenler,
Kıyılarda aşınım ve birikim şekilleri,
Kıyı topoğrafyasının gelişimi,
Kıyı tipleri,
Volkanik yapı ve aşınım şekilleri,
Volkanik yapılar üzerinde aşınım şekilleri, psödovolkanik şekiller,

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«