Jeomorfoloji 1 ders notları | ders notları

Jeomorfoloji 1 ders notları


 

Temel kavramlar,jeomorfolojik birimlerin gelişim aşamaları, diğer doğal süreçlerle bağlantıları.
Yer kabuğunun malzemesi:Kayalar,
Dünyanın jeofizik özellikleri,
Yer kabuğunun hareketleri ve iç kuvvetler,
Epirojenik ve orojenik hareketler,
Volkanizma ve depremler,
Çözülme ve çözülme ürünleri,
Topraklar ve kütle hareketleri,
Yerkabuğu yüzeyinin topoğrafya şekilerine toplu bakış,
Flüvyal topoğrafya,
akarsular ve taban seviyesi
Flüvyal şekillendirmenin mekanizması,
Vadi oluşumu, vadi kuruluşu , drenaj tipleri
Çeşitli yapılar üzerinde flüvyal topoğrafyanın evrimi,
Peneplen, gençleşme ile ilgili şekiller,

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«