İstatistik ders kitabı


 

İstatistik

ders kitabı

İstatistiğin Tanımı,
Temel Kavramlar ve İstatistiğin Eğitimi: İstatistiğin konusu,
Veri Derleme Düzenleme ve Grafiksel Çözümleme,
Veri derleme yöntemleri,
İstatistiksel seriler ve grafiksel çözümlemesi,
Ortalamalar- Değişkenlik ve Dağılma Ölçüleri,
Endeksler: Endeks türleri,
Olasılık Kuramı,
Hesaplama kuralları,
Rassal değişkenler,
Örnekleme ve Bazı Örnekleme Dağılımları,
Tamsayım ve örnekleme,
Örnekleme dağılımı;
İstatiksel Tahminleme ve Karar Alma,
Tahminleme türleri,
Hipotez testi,
Regresyon ve Korelasyon Çözümlemesi,
Korelasyon analizi,
Basit doğrusal regresyon analizi….

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«