İstatistik 2 ders notları | ders notları

İstatistik 2 ders notları


 

Veri Düzenlenmesi ve Analizi,
Grafiksel Gösterimler ve Merkezi Eğilim Ölçüleri-1,
Merkezi Eğilim Ölçüleri-2,
Değişkenlik ve Asimetri Ölçüleri,
Olasılık Teorisi, Permütasyonlar ve Kombinasyonlar,
Olasılığa Giriş, Bazı Olasılık Kuralları,
Bağımsız Olaylar, Bayes Teoremi ,
Rassal Değişkenler ve Dağılımları-1 ,
Rassal Değişkenler ve Dağılımları-2 ,
İki Boyutlu Rassal Değişkenler,
Bir Rassal Değişkenin Beklenen Değeri,
Bir Rassal Değişkenin Varyansı,
Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları-1,
Bazı Kesikli Olasılık Dağılımları-2,
Sürekli Rassal Değişkenlerin Dağılımları,

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«