İşletmenin fonksiyonları

İşletmenin fonksiyonlarını; yönetim, satın alma, pazarlama, üretim, muha-sabe, finans, insan kaynakları, kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler, Ar-Ge ve inovasyon olarak sıralayabiliriz. İşletmenin fonksiyonları, işletmenin bünyesinde “bölüm” olarak yer almakta ve genellikle işletmenin büyüklüğüne bağlı olarak bölüm (fonksiyon) sayısı artmaktadır. Bölüm sayısının artması ya da azalması, “yatay farklılaşma” olarak adlandırılmakta ve örgüt yapısının genişlemesine veya daralmasına neden olmaktadır.
İşletmenin en önemli işi, üretmek ve/veya pazarlamaktır. Bir işletme sadece üretim ya da sadece pazarlama yapabileceği gibi hem üretip hem de ürettiği ürün ve/veya hizmetleri pazarlayabilir. Eğer bir işletme ürün ve/veya hizmet üretemez ya da pazarlayamazsa, kazanç sağlayamayacak ve bu bağlamda, varlığını sürdürebilmesi güçleşecektir. Bu nedenle üretim ve pazarlama işletmenin “temel fonksiyonları” olarak adlandırılmaktadır.
Yönetim, işletmedeki tüm faaliyetleri kapsayan bir fonksiyondur. Başka deyişle pazarlama yönetimi, üretim yönetimi, insan kaynakları yönetimi gibi tüm işletme fonksiyonlarının yönetimi söz konusudur. Bu bağlamda; yönetim işletmenin “genel fonksiyonu” olarak adlandırılmaktadır. Yönetimin işletmenin genel fonksiyonu olması doğrultusunda, yönetimin “alt fonksiyonları” olan planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim diğer işletme fonksiyonlarının hepsinde yer alır. Şöyle ki üretim planlaması, satış planlaması, finansal planlama, iş gücü planlaması vb. gibi. Ayrıca satın alma fonksiyonu da “tedarik” anlamında diğer işletme fonksiyonları içinde yer alabilmektedir. Örneğin; iş gücünün tedariki (seçme ve işe alma) ya da finansal fonların tedariki gibi,
Muhasebe, finansman, insan kaynakları, halkla ilişkiler, araştırma-geliştirme gibi işletmenin büyüklüğüne, faaliyet alanına ve ihtiyaçlarına göre artabilecek ya da azalabilecek fonksiyonlar ise işletmenin lojistik yani “destekleyici fonksiyonları” olarak adlandırılmaktadır. Bu fonksiyonlar, işletmenin üretim ve/veya pazarlama gibi temel faaliyetleri doğrultusunda gerçekleştirilen yönetim uygulamalarını destekleyici özellik taşımaktadır,

İşletme ders notları içerisindeki bu ders notu 38 defa okundu.