İşletme Türleri

İşletme türlerini ise aşağıdaki şekilde sınıflandırabiliriz;

            A-Çalışan Sayısına Göre işletmeler

            Küçük ölçekli işletmeler  (1 -  49)      5.000.000.-Tl.

            Orta ölçekli işletmeler  (50 – 250)  25.000.000-Tl.

            Büyük ölçekli işletmeler    (250  -  

B-Çalışılan Sektöre Göre işletmeler

Sanayi işletmeleri

Ticaret işletmeleri

Hizmet işletmeleri

C-Üretim Kollarına Göre işletmeler            

Nihai kullanım (tüketim) malları üreten işletmeler

Ara malları üreten işletmeler

 

D-Mülkiyetlerine Göre işletmeler

            Kamu işletmeleri

            Özel sektör işletmeleri

            Karma işletmeler

            Yabancı sermayeli işletmeler

  

E-Hukuki Yapılarına Göre işletmeler

            Şahıs işletmeleri

            Şirketler, olarak sıralanabilir.

İşletme ders notları içerisindeki bu ders notu 10 defa okundu.
Etiketler: , , ,