İşletme fonksiyonları ders notları pdf pdf,

İşletme fonksiyonları dersi kitap özeti pdf,

İşletmeler toplumun gereksinim duyduğu ekonomik değer taşıyan mal ve hizmetlerin üretildiği ve pazarlandığı birimlerdir. Amacı kâr elde etmek ya da hizmet yaratmak olan işletmeler, sermaye, işgücü, teknoloji ve doğal kaynaklar gibi üretim faktörlerini bilinçli, uyumlu ve sistemli olarak bir araya getirmekte ve ekonomiye dolayısıyla toplumsal refaha önemli katkılar sağlamaktadır. Bu özellikleri ile işletmeler ekonomik, teknik ve sosyal varlıklardır. İster bankacılık, sigortacılık, turizm, eğitim gibi hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren hizmet işletmeleri olsun; isterse tekstil, otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlerde yer alan üretim işletmeleri olsun her bir kurumun varlığı toplum için büyük önem arz etmektedir. İşletmelerin varlığını sürdürebilmesi etkin ve verimli yönetilmeleriyle ile mümkündür. Bu durum ise işletmeleri, tüm fonksiyonlarıyla başarılı olmaya ve birbirleriyle uyumlu hareket etmeye zorlamaktadır.
Uğraş alanları ve ölçekleri farklı olsa da her işletmenin kendi faaliyet alanına ilişkin yerine getirmesi gerekli iş, faaliyet ve/veya fonksiyonları vardır. İşletmenin fonksiyonlarını; yönetim, pazarlama, üretim, muhasebe, finans, insan kaynakları, kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler, ar-ge ve inovasyon olarak sıralamak mümkündür. Yönetim, işletmedeki tüm faaliyetleri kapsayan “genel” bir fonksiyondur. Diğer işletme fonksiyonlarının etkileşiminden ve başarısından birinci derecede sorumlu olup, işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol işlevlerini sistemli ve bilinçli bir şekilde yerine getirmektedir. Üretim ve pazarlama, işletmenin “temel fonksiyonları” olarak adlandırılmaktadır. Bu fonksiyonlar ürün ve hizmetlerin üretilmesi ve bunların müşterilere iletilmesi ile ilgili gelir yaratan faaliyetlerdir. Finans, insan kaynakları, Ar-Ge ve inovasyon muhasebe, kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler ise işletmenin “destek (yardımcı) fonksiyonları” olarak kabul edilmektedir. İşletmenin büyüklüğüne, faaliyet alanına ve ihtiyaçlarına göre artabilen ya da azalabilen bu fonksiyonlar işletmenin üretim ve pazarlama gibi temel faaliyetlerine destek vermekte ve değer yaratmaktadır.
İşletmeler için son yıllarda önemi iyice anlaşılmaya başlayan farklılıklardan beslenen ve yönetilmek istenen AR-GE ve inovasyon fonksiyonu üzerinde önemle durulmuş ve diğer fonksiyonlarla olan ilişkisi kurulmaya çalışılmıştır.

Aöf Kitap Özetleri içerisindeki bu ders notu 307 defa okundu.
Toplam2:12
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,