Islam kurumları ve medeniyeti ders notları pdf

Islam kurumları ve medeniyeti dersi kitap özeti pdf

Kültür ve medeniyet kavramları çok net olarak tanımlanamamıştır. Bazı bilim adamları kültürün manevî unsurlarını kültür, maddî ve teknik unsurlarını medeniyet olarak değerlendirmişlerdir. Bir kısım ilim adamları da; medeniyet, milletlerarası ortak değerler seviyesine yükselen kültür unsurlarıdır, tanımını yapmışlardır.

İslâm medeniyetinin hâkim olduğu geniş coğrafyada değişik milletler yaşamışlardır. Müslüman olup İslâm medeniyeti havzasında yer alan milletlerin ortak İslâm medeniyetinden ayrı millî kültürleri vardır. Bu husus sanatta, örf ve âdetlerde, giyimde özellikle kendisini gösterir. Hindistan’da yapılan bir mimari eser, meselâ bir cami ile Anadolu veya Fas’ta yapılan bir cami farklı mimarî özellikler taşır.

Kurumların bazı özellikleri vardır. Kurumlar organik izafi bir bütün oluştururlar. Kurumlar, onları meydana getiren insanlardan çok daha uzun bir ömre sahiptirler…..

Aöf Kitap Özetleri içerisindeki bu ders notu 21 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,