Islam hukukuna giriş ders notları pdf


 

Islam hukukuna giriş dersi kitap özeti pdf

İnsanlar, doğaları gereği bir arada yaşamak zorundadırlar. Bu nedenle insan, toplumsal (medenî/sosyal) bir varlık olarak nitelendirilmiştir. Toplumsal yaşamın oluşması ve varlığını devam ettirmesi, ancak belli bir düzen içinde gerçekleşebilir. İnsanların belli ölçülere göre birbirileri ile ilişki kurmalarını sağlayan bu yapıya, toplumsal düzen denilmektedir. Toplumsal düzenin kurulması ve sürdürülmesi de, bireyleri nasıl davranmaları gerektiği hususunda yönlendirecek bir kısım kuralların………….

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«