Iş ve sosyal güvenlik hukuku ders notları pdf


 

Iş ve sosyal güvenlik hukuku dersi kitap özeti pdf,

1. İş Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun Uygulama Alanı
2. İş Sözleşmesi, İş Sözleşmesinin Unsurları, Türleri, Yapılması ve İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar
3. İş İlişkisinin Ücret, Zaman ve Kişiler Bakımından Düzenlenmesi
4. İş İlişkisinin Sona Ermesi ve Sonuçları
5. Sendikal Örgütlenme, Sendika Üyeliği ve Sendikaların Faaliyetleri
6. Toplu İş Sözleşmesi-Toplu İş Uyuşmazlıkları ve Uyuşmazlıkların Çözümü
7. Sosyal Güvenlik Hukuku Hakkında Genel Bilgiler ve Ülkemizde Sosyal Güvenlik Hizmetlerinin Kurumsal Yapısı
8. Sosyal Sigorta Kolları

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«