İletişimin Fonksiyonları | ders notları

İletişimin Fonksiyonları


 

İletişim, yalnızca haber ve mesaj alış-verişi değil; her türlü fikrin, gerçeğin ve verinin nakledildiği ve paylaşıldığı, hem bireysel hem de toplu yapılan bir etkinlik olarak en geniş anlamıyla değerlendirildiğinde, iletişimin her hangi bir sosyal sistem içindeki ana fonksiyonları, aşağıdaki başlıklar altında tanımlanabilir.

Enformasyon

Kişisel, çevresel, yerel, ulusal ve uluslar arası koşulları anlamak, bilinçli tepkiler göstermek ve doğru sonuçlara ulaşmak için gerekli olan haber, veri, bilgi, resim, mesaj, fikir ve yorumların toplanması, depolanması, işlenmesi ve yayılması.

Sosyalizasyon

Kişilerin içinde yaşadıkları toplumun etkin üyeleri olarak faaliyet göstermelerini sağlayacak, toplumsal bağlılığı ve bilinci besleyecek genel bilgi birikimini oluşturmak ve böylelikle, toplumsal yaşama aktif bir şekilde katılmalarına izin vermek.

Motivasyon

Her toplumun ve topluluğun yakın ve uzak hedeflerinin koşullarını oluşturmak, kişisel tercihlerin ve isteklerin teşviki, kişisel ve toplumsal etkinlikleri geliştirmek, herkesçe kabul gören doğru hedeflere ulaşmaya yardımcı olmak.

Tartışma

Karşılıklı fikir birliği ve alış verişini kolaylaştırmak ve kamuoyunu ilgilendiren konularda farklı görüşleri netleştirmek için gerekli ortamı oluşturmak, genelde, kabul gören tüm yerel, ulusal ve uluslar arası konularda daha geniş bir kamuoyu ilgisi ve katılımı sağlamak.

Eğitim

Yaşamın tüm aşamalarında entelektüel gelişme, kişilik oluşumu, kişisel yetenek  ve kapasitenin gelişmesini sağlamak için bilgi aktarımı.

Kültürel Gelişme

Geçmişin mirasını koruma amacıyla kültürel ve sanatsal ürünlerin yayınlanması, bireyin ufkunun geliştirilmesi, hayal gücünün, estetik gereksinmelerin ve yaratıcılığın canlandırılması yoluyla kültürel gelişimin sağlanması.

Toplam2:12
Etiketler: , , ,
«