İletişim Türleri

Niceliğe bağlı olarak ortaya çıkan iletişim biçimleri genel iletişim ve odak iletişimdir. Niteliğe bağlı iletişim biçimleri ise açılımlı iletişim ve engelli iletişimdir.

Bilimsel ve teknolojik bilgi iletişimi, belgesel ve belgesel olmayan biçimleri de bünyesine alacak şekilde, tüm iletişim araçlarını kapsamaktadır. Sözlü iletişim, resmi ve resmi olmayan kişisel bağlantıların oynadığı büyük ve etkin rol, organize olmuş bilgi servislerinin kapsamına girmektedir. Bilgi dalını meslek seçenlerin (bilgi uzmanlarının) belgelere dayanmayan iletişimi kolaylaştırıcı araçları daha da geliştirmeleri gereklidir.

Bireye bilgi kaynakları sağlayan başlıca iletişim kanalları/biçimleri şöyle sıralanabilmektedir:

SÖZLÜ

Kişiden kişiye: Yani yüz yüze konuşmak veya telefonla görüşmek.

Bir kişiden birkaç kişiye: Bir grup veya toplantı görüşmesi.

Bir kişinin bir çok kişiyle: Toplantı konuşması.

Bir kişinin görüşleri ile topluluğa: Radyo konuşması.

Birkaç kişinin birkaç kişiyle: Grup görüşmesi.

BELGESEL

Yazışma, dergi, kitap, broşür, şartnameler, kataloglar, toplanmış veriler, grafikler.

GÖRSEL-İŞİTSEL

Sergiler (kişinin birkaç kişiyle kurduğu iletişim), gösteriler. Televizyon, radyo vb.

 Genel İletişim

Genel iletişim, merkez konumundaki kaynak kişinin, duygu ve düşüncelerini yaygın ve geniş bir alıcı grubuna yönelttiği iletişim biçimidir. Genel iletişi, bir nesne aracılığı ile olabileceği gibi aynı ortamda yer alan kişiler arasında doğrudan doğruya da olabilir. Genel iletişim nesne aracılı ile olursa buna medyatik iletişim, doğrudan olursa yüz yüze iletişim denir.

A-) Nesne Aracılığı İle Genel İletişim

İşletme ders notları içerisindeki bu ders notu 21 defa okundu.
Toplam4:1234
Etiketler: , , ,