İcra iflas hukuku ders notları pdf

İcra iflas hukuku dersi kitap özeti

1. İcra ve İflâs Hukukuna Giriş, Genel Hükümler
2. Genel Haciz Yoluyla Takibe Başvuru, Menfi Te spit ve İstirdat Davaları, İcra Takibinin İptali ve Taliki
3. Haciz, Borcun Taksitle Ödenmesi, İhtiyati Haciz
4. Paraların Paylaştırılması ve Borç Ödemeden Aciz Belgesi
5. Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip ve Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi
6. İlâmlı İcra ve Rehinin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
7. İflâs Hukuku
8. Konkordato, Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılandırma, İptal Davaları ve İcra ve İflâs Suçları

Aöf Kitap Özetleri içerisindeki bu ders notu 401 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,