Genel biyoloji ders notları pdf

Genel biyoloji dersi kitap özeti pdf

Maddenin hücre içindeki değişim, dönüşüm ve etkile­şimleri yaşamı oluşturur. Hücre içindeki yaşamsal olay­larda belli bir işlevi ya da işlevleri yerine getirmeye yö­nelik olarak planlanmış, programlanmış tepkimeler zincirlerinde ya atomdan molekül ve kompleks mole­küle doğru gittikçe büyüyen sentez olayları (anaboliz­ma) ya da kompleks moleküllerden molekül ve atoma doğru gittikçe küçülen yıkım olayları (katabolizma) gerçekleşir. Bu olayların ikisi birden de metabolizma olarak……………

 

Aöf Kitap Özetleri içerisindeki bu ders notu 112 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,