Finansal yönetim 2 ders notları pdf | ders notları

Finansal yönetim 2 ders notları pdf


 

Finansal yönetim 2 dersi kitap özeti pdf

Ortak bir kanı olmamakla birlikte orta vadeli fi­nansman kaynakların süresinin 1 ile 5 yıl arasın­da olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte orta vadeli finansman kaynakları genellikle belir­li bir plana göre yıllık taksitler dâhilinde ödenir­ler. Orta vadeli finansman kaynakları kısa vadeli kaynaklara göre daha az başvurulan kredi türü olmasına rağmen, bu tür krediler ile sağlanan fon kaynaklarının tutarı kısa vadeli kredilere göre da­ha fazladır ve genellikle tevsi, yenileme ve mo­dernizasyon yatırımları için kullanılmaktadır. Or­ta vadeli finansman kaynakları ortak özellikler ta­şımaktadır. Bu özellikler; kredinin süresi, kredi­nin geri ödeme planı ve kaynak ile sağlanan fon­ların güvencesi başlıklarında incelenmektedir. Or­ta vadeli finansman …

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«