• Ders notları
 • ders notu ara

  FIN201U

  FIN201U-Finansal Yönetim I

  Üniteler

  1.Finansal Yönetim ve Fonksiyonları: İşletmenin amaçları, Finansmanın tarihsel gelişimi;

  2.Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Kurumlar ve Finansal Araçlar;

  3.Paranın Zaman Değeri: Faiz Hesaplamaları, Anüiteler;

  4.Finansal Analiz: Analizde kullanılan teknikler;

  5.Finansal Planlama ve Kontrol: Nakit bütçesi, Fon akım tablosu;

  6.Başabaş ve Kaldıraç Analizleri;

  7.Çalışma Sermayesi Yönetimi: Çalışma sermayesi, Risk ve karlılık;

  8.Kısa Vadeli Finansman: Başlıca kısa vadeli finasman kaynakları.

   
   
  içerisindeki bu ders notu 4 defa okundu.
  «  »