FIN201U | ders notları
FIN201U

FIN201U-Finansal Yönetim I

Üniteler

1.Finansal Yönetim ve Fonksiyonları: İşletmenin amaçları, Finansmanın tarihsel gelişimi;

2.Finansal Sistem, Finansal Piyasalar, Kurumlar ve Finansal Araçlar;

3.Paranın Zaman Değeri: Faiz Hesaplamaları, Anüiteler;

4.Finansal Analiz: Analizde kullanılan teknikler;

5.Finansal Planlama ve Kontrol: Nakit bütçesi, Fon akım tablosu;

6.Başabaş ve Kaldıraç Analizleri;

7.Çalışma Sermayesi Yönetimi: Çalışma sermayesi, Risk ve karlılık;

8.Kısa Vadeli Finansman: Başlıca kısa vadeli finasman kaynakları.

içerisindeki bu ders notu 8 defa okundu.