Eğitim felsefesi ders notları pdf | ders notları

Eğitim felsefesi ders notları pdf


 

Eğitim felsefesi dersi kitap özeti pdf
Felsefenin tek bir tanımı yoktur. Yunanca philosophia teriminden kaynaklanan felsefe, “sevgi” (philia) ve “bilgi, bilgelik” (sophia) sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Sözlük karşılığı ola­rak felsefeye şu anlamlar yüklenmektedir. Felse­fe, gerçeğin (realitenin) tümünü, özdek (madde) ve yaşamla ilgili türlü belirtileri neden, ilke ve erekler (hedefler/amaçlar) bakımından inceleme amacı taşıyan düşünce etkinliğidir. Felsefe; bilgi, kavram, inanç ve kuramların çözümlenmesi ve …

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«