Eğitim felsefesi ders notları pdf | ders notları
 
 
Bu ders notunda
Eğitim felsefesi ders notları pdf
konusu anlatılmaktadır.

Eğitim felsefesi dersi kitap özeti pdf
Felsefenin tek bir tanımı yoktur. Yunanca philosophia teriminden kaynaklanan felsefe, “sevgi” (philia) ve “bilgi, bilgelik” (sophia) sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Sözlük karşılığı ola­rak felsefeye şu anlamlar yüklenmektedir. Felse­fe, gerçeğin (realitenin) tümünü, özdek (madde) ve yaşamla ilgili türlü belirtileri neden, ilke ve erekler (hedefler/amaçlar) bakımından inceleme amacı taşıyan düşünce etkinliğidir. Felsefe; bilgi, kavram, inanç ve kuramların çözümlenmesi ve …

 

Aöf Kitap Özetleri içerisindeki bu ders notu 235 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«