Çevre mühendisliği hava kirliliği ve kontrolü dersi notları

Hava ve Atmosferin yapısı,
Hava kirleticilerin tarihsel süreci,
Kirleticiler ve kaynakları,
Fosil yakıtlar ve özellikleri,
Yanma ve yanma ürünleri,
Hava kirliliğini azaltıcı yöntemler,
Hava kirliliğini önleyici teknikler,
Yasal dayanaklar ve mevzuatlar,
İzne tabi tesisler ve işletmeler,
Emisyon sınır değerleri,
Kirletici ölçme teknik ve yöntemleri,
Uluslararası anlaşmalar ve yaptırımlar,
Küresel ısınma – Hava kirliliği ve sonuçları,

Çevre ders notları içerisindeki bu ders notu 110 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , ,