Çevre mühendisliği gürültü kirliliği ve kontrolü dersi notları ve sunuları

Temel ses bilgisi,
Gürültünün fiziksel özellikleri (kuvvet enerji yoğunluğu şiddet),
Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkisi,
Gürültü denetim ölçütleri ve gürültü ölçümleri,
Gürültü indeksleri, gürültü seviyeleri,
Toplumda gürültü tesiri ve sırlama kriterleri,
Endüstriyel gürültü kaynaklarında ses gücü deneyleri,
Trafik ve inşaat kaynaklı gürültü önlemleri,
Planlama ve bakım ile gürültü kontrolü,
Malzemelerin ses iletim kayıpları,
Kaynak ortamı ve bariyerlerde gürültü kontrolü,
Ses yutucu malzeme kullanılarak ve hava kanallarıyla gürültü kontrolü,
Susturucu ve koruyucularla gürültü kontrolü, akışkan yataklı gürültü sorunları,
Gürültü kontrol yönetmeliğinin incelenmesi ve sınır değerler,

Çevre ders notları içerisindeki bu ders notu 37 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , ,