Bütünleşik pazarlama iletişimi ders notları pdf | ders notları

Bütünleşik pazarlama iletişimi ders notları pdf


 

Bütünleşik pazarlama iletişimi dersi kitap özeti pdf

“Orkestrasyon”, “pürüzsüz iletişim”, “bir mekan­dan alışveriş”, “yeni reklamcılık”, “bütünleşik ile­tişim”, “bütünleşik pazarlama”, “entegre pazarla­ma iletişimi”, “bütünleşik pazarlama iletişimi” gi­bi terimler kavramsallaştırmaya yönelik tanımlar olarak sıralanabilir……

 

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«