Batı edebiyatında akımlar 2 ders notları pdf | ders notları
 
 
Bu ders notunda
Batı edebiyatında akımlar 2 ders notları pdf
konusu anlatılmaktadır.

Batı edebiyatında akımlar 2 dersi kitap özeti pdf
“İzlenimcilik” anlamına gelen empresyonizm: XIX. yüzyılın son çeyreğinde realizm, natüralizm ve parnasizme tepki olarak doğup gelişen ve dış gerçekliğin sanatkârın ruhunda bıraktığı izlenimlerin anlatımını esas alan bir sanat/edebiyat akımıdır. Çok büyük ölçüde resim sanatına has bir tarz/anlayış olan empresyonizm, edebiyatta da kendisini hissettirmiştir.
Türkçede “dışavurumculuk” olarak karşılanan ekspresyonizm; XX. yüzyılın başında……….

Aöf Kitap Özetleri içerisindeki bu ders notu 15 defa okundu.
Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
«